Overgewicht

Dieet Pro

Bij het bepalen of iemand overgewicht heeft wordt de buikomvang vaak samen met de BMI gehanteerd. Deze combinatie werkt goed omdat er met twee verschillende manieren gemeten wordt. Het kan gebeuren dat de buikomtrek afneemt terwijl het BMI gelijk blijft. Om vooruitgang te meten zijn deze meting samen nauwkeuriger.

Hoe wordt de BMI berekend?
De body mass index (BMI geeft de verhouding tussen lengte en gewicht weer. Het wordt berekend door het gewicht van iemand in kilo’s te delen door het kwadraat van zijn lengte in meters. Het resultaat is de BMI in kg/m2. De BMI is onderverdeeld in de drie categorieën ondergewicht, overgewicht en ernstig overgewicht.

Meten van de buikomtrek
De buikomtrek geeft een goede schatting van hoeveel buikvet en totaal lichaamsvet iemand heeft. De buikomtrek wordt net boven de navel gemeten. Een buikomtrek van minder dan 80 cm bij vrouwen of 94 cm bij mannen wordt als normaal gezien. Bij een buikomtrek van 88 cm of meer voor vrouwen of 102 cm of meer voor mannen wordt er gesproken over overgewicht.


Categorie

Grenswaarden BMI (kg/m2)

Ondergewicht

18,5

ernstig ondergewicht

16,0

gemiddeld ondergewicht

16,0 – 16,99

matig ondergewicht

17,0 – 18,49

Gezond gewicht

18,50 – 24,99

Overgewicht

≥25,0

matig overgewicht

25,0 – 29,99

Obesitas

≥30,0

niveau 1

30,0 – 34,9

niveau 2

35,0 – 39,9

niveau 3

≥40,0